kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Økonomi


Omkostninger til at etablere, drive og vedligeholde spildevandsledninger fra privat matrikelskel og frem til renseanlæg påhviler Allerød Spildevand A/S.

Omkostninger til at etablere, drive, vedligeholde, rense og nedsive tagvand og vej- og pladsvand, påhviler grundejer.

Vilkår for rensning vil fremgå af tilslutnings- og nedsivningstilladelserne der meddeles grundejer ved henholdsvis tilslutning og nedsivning.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort