kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Kloakopland MN5


Ejendommen Bregnebjerggård, Slangerupvej 31, matr. nr. 16, Bastrup By, Uggeløse, kloakeres for spildevand (sanitært spildevand og perkolat).

Kloakopland MN5 er på 7,21 ha.

Kloakoplandet er beliggende som vist på nedenstående kortudsnit.

 

Klik for stort billede

Figur 1: Kloakopland MN5.

Kloakering af kloakopland MN5

Følgende gælder for kloakopland MN5:

  • Der kloakeres for sanitært spildevand og perkolat ved Allerød Spildevand A/S frem til skel
  • Spildevandet ledes til Lynge Renseanlæg
  • Tagvand ledes til faskiner og nedsives
  • Vejvand og pladsvand renses, og ledes til nedsivning

Alle ledningsanlæg fra skel at regne og frem til renseanlæg anlægges og drives af Allerød Spildevand A/S.

Kommende kloakker for spildevand vil blive etableret som vist på nedenstående kort:

Klik for stort billede

Figur 2: Placering af ny spildevandskloak. Der er tre muligheder for at koble spildevandet fra kloakopland MN5 til eksisterende kloak, angivet ved de tre blå linjer. Det er ikke besluttet hvilken mulighed der vælges.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort