kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Godtgørelse ved Allerød Spildevands overtagelse af kloak


Allerød Kommunes spildevandsplan angiver, at godtgørelsen ved Allerød Spildevands overtagelse af kloakken, ved private byggemodninger, er 2/3 af tilslutningsbidraget for spildevand.

Det er ikke i overensstemmelse med vandsektorens regulering af adskillelse af myndighed og drift, at spildevandsplanen indeholder sådanne vilkår. Spildevandsplanen skal derfor ændres, således at reglen om godtgørelse på 2/3 af tilslutningsbidraget udgår. I stedet vil Allerød Spildevand ved overtagelse af kloakken ved private byggemodninger yde en godtgørelse beregnet på baggrund af spildevandsanlæggets værdi.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort