kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Lovgrundlag og miljøvurdering


Tillægget er udarbejdet i medfør af:

  • 32, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven (Lov nr. 1317 af 19. november 2015)
  • Kapitel 3 og 4 i Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 46 af 12. januar 2016)
 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort

 
 

LINKS
Miljøvurdering af tillæg 1 til spildevandsplan