kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Økonomi


Udgifter til anlæg af nye spildevands- og regnvandsledninger i forbindelse med byggemodningen af de 4 grunde, afholdes af privat byggemodner. Byggemodningen forventes udført i 2016.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort