kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Økonomi


Udgifter for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S ved kloakering af 3 nye udstykningsområder samt 3 ejendomme i det åbne land.

  

 

 

2015

2016

Udstykning Ny Blovstrød

 

6,0¹

 

Udstykning Sortemosevej Syd

 

1,0²

 

Udstykning Julemosegård

 

1,7³

 

Østre Teglværksvej – 2 ejendomme i det åbne land

0,3

 

Sortemosevej – 1 ejendom i det åbne land

0,2

 

 

¹ udgift til afskæring af regnvand  ²kloakfremføring fra Ny Allerødgård  ³ny pumpebrønd med trykledning

Tidspunkt og udgifter for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S i forbindelse med kloakering.

Beløb i mio. kr. ekskl. moms.

 

 

 

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort