kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Nye udstykninger


Følgende områder indlemmes i kloakeret opland: 

 

Ny Blovstrød:

Navn Ny Blovstrød
Planlagt kloakeret  2015-2016
Kloaksystem

Der kloakeres for husspildevand og vejvand.

Tagvand ledes til faskiner og lignende.

Vejvand ledes via bassin til recipient.

Renseanlæg Sjælsmark Renseanlæg
Områdetype Boligområde

Udstykningen omfatter følgende matrikler: 11o + 1n + 1m + 11a + 5g  Blovstrød By, Blovstrød.

Det forventes at der skal bygges 50 rækkehuse i første etape - i udstykningens nordøstlige hjørne.

Byggeriet af første etape forventes at starte ultimo 2015. Etape 2, 3 og 4 forventes igangsat i løbet af 2016.

Når hele projektet er færdigbygget forventes der at ligge ca. 300 rækkehuse.

 

Sortemosevej Syd:

Navn Sortemosevej Syd
Planlagt kloakeret  2015
Kloaksystem

Der kloakeres for husspildevand og vejvand.

Tagvand ledes til faskiner og lignende.

Vejvand ledes via bassin til recipient.

Renseanlæg Lillerød Renseanlæg
Områdetype Blandet bolig og erhverv

Udstykningen omfatter følgende matrikler: 6a + 6bf + 6bc  Blovstrød By, Blovstrød

Det forventes, at der bygges 80 almene boliger og at der etableres  70 plejehjemspladser. 

Det er også muligt, at en del af området udlægges som areal til erhvervsklasse 1-2.

 

Julemosegård:

Navn Julemosegård
Planlagt kloakeret  2015
Kloaksystem

Der kloakeres for husspildevand og vejvand.

Tagvand ledes til faskiner og lignende.

Vejvand ledes via bassin til recipient.

Renseanlæg Lynge Renseanlæg
Områdetype Boligområde

Udstykningen omfatter følgende matrikler: 15k + 15i + del af 15a Uggeløse By, Uggeløse

Det forventes, at der bygges 110 rækkehuse. Byggeriet forventes at starte i 2015.

 

 

 

Ny Blovstrød (klik for større billede)

Sortemosevej Syd (klik for større billede)

Julemosegård (klik for større billede)

 

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort