kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Strategi og fokus


Allerød Kommune har en målsætning om, at al regn- og spildevand i kommunen skal håndteres, så der ikke sker en uhensigtsmæssig påvirkning af hverken recipienter eller grundvandsressourcen.

I forhold til grundvand ønskes det, at der, med udgangspunkt i opdateret forskning, arbejdes med nedsivning af mindre forurenet overfladevand. I løbet af planperioden vil der blive udarbejdet retningslinjer for hvilke typer af arealer og områder, der som udgangspunkt kan opnås tilladelse til at nedsive vand fra.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort