kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Udledninger fra renseanlæg


Alle tre renseanlæg overholder deres udledningskrav. I 2011 var stofmængderne, der blev udledt fra de tre renseanlæg som angivet i tabellen.

Udledninger fra kommunale renseanlæg 2012

Renseanlæg BI5
kg/år
Total-N
kg/år
Total-P
kg/år
Lillerød 4.609 5.698 1.081
Lynge 651 1.468 159
Sjælsmark 1.721 2.138 398
 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort

 
 

LINKS
Renseanlægsdata