kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Overvågning og varsling


I spildevandssystemet, hvor der er risiko for udløb fra fælleskloak til recipient, er der enkelte steder en registrering af overløbshændelser. 

I 2013 skal Forsyningen Allerød Rudersdal A/S udarbejde en oversigt over registreringsforhold for alle udløb der er registreret på skemaerne "Regnudløbsdata" og "Overløbsdata" under afsnittet om Spildevandsforhold. De steder hvor der er en registrering/alarm suppleres oversigten med en beskrivelse af hvilke erfaringer der er gjort med de enkeltes funktion.

Oversigten skal danne grundlag for at prioritere i hvilken rækkefølge, der skal udarbejdes reviderede udledningstilladelser. 

 

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort