kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Status


Der findes på nuværende tidspunkt 414 ejendomme, der ikke er tilsluttet kloak, men som selv håndterer spildevandet.

71 ejendomme har indtil videre fået godkendt deres spildevandsanlæg. 5 ejendomme har fået påbud om forbedret rensning og er i gang med eller har afsluttet etablering af forbedret rensning.

For at sikre at alle ejendomme i det åbne land opfylder krav til rensning af spildevand er Allerød Kommune i gang med systematisk at gennemgå alle ejendomme i det åbne land for, om nødvendigt, at give påbud om forbedret rensning af spildevandet efter Miljøbeskyttelseslovens § 30 eller at etablere grundlaget i form af tillæg til spildevandsplanen for at kunne stille krav om tilslutning til kloak efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4. Dette arbejde fortsættes i den nye planperiode.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort