kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Spildevandsforhold


Det kloakerede område i kommunen dækker ca. 1.450 ha. Det rummer både byerne, men også ejendomme i det åbne land, der er kloakeret. Det samlede kloaksystem omfatter i alt ca. 260 kilometer offentlig ledning, 3 offentlige renseanlæg,  13 overløb fra fælleskloak og 58 udløb, hvor der udledes separat regnvand til recipienter.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort

 
 

LINKS
Oplandsdata
Regnudløbsdata
Overløbsdata