kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Udledningstilladelse


Al udledning af spildevand (herunder også overfladevand fra befæstede arealer) til recipienter må kun ske efter tilladelse fra Allerød Kommune. Kravet om tilladelse stilles for at sikre opfyldelse af miljømålene for de respektive recipienter og for at sikre, at den hydrauliske kapacitet i recipienten ikke overskrides.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort