kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Tilslutningstilladelse - virksomheder


For virksomheder der leder andet end sanitært spildevand til forsyningsselskabets spildevandsanlæg gælder, at dette kun må ske efter tilladelse fra Allerød Kommune. Det er for at sikre spildevandssystemets og renseanlæggenes funktionalitet samt for at sikre det personale, der arbejder med afledning og rensning af spildevand. Endvidere skal det sikre kvaliteten af slammet fra renseanlæggene.

Når virksomheder ønsker at aflede overfladevand fra befæstede arealer til kloakken kræver dette ligeledes en tilslutningstilladelse.

Udledning af spildevand fra særligt forurenende erhverv skal i videst muligt omfang søges begrænset ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) og vandbesparende foranstaltninger.

 

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort