kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Nedsivningstilladelse


Når det ønskes at etablere et nedsivningsanlæg for spildevand skal der meddeles en nedsivningstilladelse. Dette sker ved, at der indsendes en ansøgning sammen med en projektbeskrivelse til Allerød Kommune.

Nedsivningsanlæg for spildevand skal opfylde de normer, der er for dimensionering af disse. Alle ansøgninger om nedsivningsanlæg vil blive behandlet efter Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen, hvor hensynet til grundvandsbeskyttelse indgår.

Alle tilladelser til nedsivning er i følge Miljøbeskyttelsesloven midlertidige og kan trækkes tilbage ved evt. kloakering, eller hvis hensynet til grundvandet eller miljøbeskyttelsen i øvrigt kræver det.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort