kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Søer


Der findes fem søer i Allerød Kommune, med konkrete målsætninger i Vandplanerne.

Buresø opfylder allerede målsætningen for 2015, mens Bastrup Sø, Sjælsø, Uggeløse Gravsø og Ølmose, som det ser ud nu, ikke opfylder målsætningen.

Bastrup Sø forventes at nå målsætningen inden 2015. Sjælsø, Uggeløse Gravsø og Ølmose forventes ikke at kunne nå tilstanden god økologisk tilstand inden 2015.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort

 
 

LINKS
Vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord
Vandplan 2.3 Øresund
Allerød Kommunes hjemmeside