kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Recipientforhold


Regn- og spildevand udledes eller nedsives, hvorved det kan påvirke kvaliteten af vandet i vandløb, søer eller af grundvand.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort