kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Lovgrundlag


Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen fremgår af Miljøbeskyttelsesloven, Miljømålsloven og Vandsektorloven. Derudover er spildevandsområdet i Danmark reguleret af Spildevandsbekendtgørelsen.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort

 
 

LINKS
Miljøbeskyttelsesloven
Miljømålsloven
Spildevandsbekendtgørelsen
Vandsektorloven