kontakt udskriv pdf-udgave læs op forstør oversigt
 

Kommunen


Allerød Kommune er spildevandsmyndighed jf. miljøbeskyttelseslovens kap. 4. Det er således kommunen, der kan give udledningstilladelser, tilslutningstilladelser og nedsivningstilladelser.

Som myndighed er det ligeledes kommunen, der håndhæver lovgivningens bestemmelser, både i forhold til Allerød Spildevand A/S og i forhold til borgerne og virksomhederne i Allerød Kommune.

I det åbne land træffer kommunen afgørelse om påbud om tilslutning til forsyningens spildevandsanlæg og påbud om forbedret spildevandsrensning for ukloakerede ejendomme.

Takster fastsættes af bestyrelsen i Allerød Spildevand A/S, men Byrådet godkender, at takstfastsættelsen er sket i henhold til gældende prisloft og er i overensstemmelse med Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg (legalitetscheck)

Kommunen har valgt at lade Forsyningen Allerød Rudersdal A/S drive tømningsordning for bundfældningstanke.

 

HVAD GÆLDER FOR MIG?
Søg via kort

 
 

LINKS
Miljøbeskyttelsesloven
Betalingsloven